Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

tt 96/2015/tt-btc hướng dẫn thuế tndn

TT 96/2015/TT-BTC là một Thông tư của Bộ Tài chính Việt Nam, tuy nhiên, tôi không thể cung cấp nội dung cụ thể của văn bản này vì thông tin cuối cùng mà tôi được cập nhật là đến tháng 1 năm 2022. Để có thông tin chi tiết và chính xác nhất về hướng dẫn thuế TNDN theo TT 96/2015/TT-BTC, bạn nên tham khảo trực tiếp trên trang web chính thức của Bộ Tài chính Việt Nam hoặc liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hỗ trợ.

Nếu có bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào sau thời điểm cập nhật cuối cùng của tôi, bạn nên kiểm tra các nguồn thông tin chính thức để đảm bảo rằng bạn đang có thông tin mới nhất và chính xác nhất về hướng dẫn thuế TNDN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *