Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

sách hướng dẫn thực hành canslim

Rất tiếc, nhưng hiện tại tôi không thể cung cấp thông tin cụ thể về sách hướng dẫn thực hành CANSLIM. Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm đến chiến lược đầu tư CANSLIM, bạn có thể tìm kiếm sách về chủ đề này từ các tác giả uy tín trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Một số tác giả nổi tiếng liên quan đến CANSLIM có thể bao gồm William J. O’Neil, người sáng lập và phát triển phương pháp này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *