Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

ký hiệu hướng dẫn sử dụng quần áo

Ký hiệu hướng dẫn sử dụng quần áo thường được hiển thị trên nhãn chăm sóc hoặc tem của sản phẩm để cung cấp thông tin quan trọng về cách giữ gìn và sử dụng đúng cách. Dưới đây là một số ký hiệu phổ biến:

 1. Biểu tượng giặt:
 • Biểu tượng hình chữ ‘X’: Không giặt bằng nước.
 • Biểu tượng xô nước: Giặt bằng máy với nước.
 • Biểu tượng xô nước có dấu gạch ngang: Giặt bằng tay hoặc máy giặt với chế độ nhẹ.
 • Biểu tượng nước lạnh: Chỉ giặt bằng nước lạnh.
 • Biểu tượng nước nóng: Cho phép giặt bằng nước nóng.
 1. *Biểu tượng là:
 • Hình ảnh chiếc bàn ủi: Có thể là ủi.
 • Biểu tượng quấn bàn ủi có dấu ‘X’: Không ủi.
 • Biểu tượng quấn bàn ủi có chữ ‘X’: Không ủi ở nhiệt độ cao.
 1. Biểu tượng sấy:
 • Biểu tượng máy sấy: Có thể sấy trong máy sấy.
 • Biểu tượng máy sấy có dấu ‘X’: Không sấy trong máy sấy.
 • Biểu tượng sấy hơi nước: Sấy bằng hơi nước.
 1. Biểu tượng hóa chất:
 • Biểu tượng chất tẩy: Sử dụng chất tẩy.
 • Biểu tượng nước biển có dấu ‘X’: Không sử dụng chất tẩy có nước biển.
 • Biểu tượng hóa chất: Hạn chế việc sử dụng hóa chất.
 1. Biểu tượng khác:
 • Biểu tượng giữ nhiệt: Quần áo giữ nhiệt tốt.
 • Biểu tượng không làm ẩm: Ngăn chặn tình trạng làm ẩm của quần áo.

Những biểu tượng này thường được in trực tiếp trên nhãn chăm sóc của sản phẩm. Việc theo dõi và tuân thủ các hướng dẫn này giúp bảo quản và sử dụng quần áo một cách hiệu quả và lâu dài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *