Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn xoá icon trên ảnh

Để xoá một biểu tượng hoặc icon trên ảnh, bạn có thể sử dụng một số phần mềm chỉnh sửa ảnh hoặc ứng dụng trực tuyến. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng một số công cụ phổ biến:

Sử dụng Photoshop:

 1. Mở ảnh trong Photoshop:
 • Mở Adobe Photoshop và mở ảnh bạn muốn chỉnh sửa.
 1. Chọn công cụ Clone Stamp (Dấu sao):
 • Bạn có thể chọn công cụ “Clone Stamp” từ thanh công cụ bên trái hoặc nhấn phím tắt là S.
 1. Chọn nguồn sao chép:
 • Giữ phím Alt và nhấn chuột trái để chọn một vùng gần biểu tượng mà bạn muốn sao chép.
 1. Xoá biểu tượng:
 • Nhấn và giữ chuột trái để vẽ lên biểu tượng và nó sẽ được thay thế bằng nội dung của vùng đã chọn.
 1. Chỉnh sửa cần thiết:
 • Có thể cần điều chỉnh kích thước của công cụ hoặc chọn nguồn sao chép khác để làm cho sửa đổi trông tự nhiên hơn.
 1. Lưu ảnh:
 • Sau khi bạn đã xoá biểu tượng, lưu ảnh bằng cách nhấn Ctrl + S hoặc chọn File > Save.

Sử dụng công cụ trực tuyến:

Nếu bạn không muốn sử dụng phần mềm chuyên nghiệp, có nhiều công cụ trực tuyến có thể giúp bạn xoá các đối tượng trên ảnh, ví dụ như:

 1. Remove.bg:
 • Truy cập trang web Remove.bg.
 • Tải ảnh lên và công cụ sẽ cố gắng loại bỏ các đối tượng trong ảnh.
 1. Photopea:
 • Truy cập trang web Photopea.
 • Mở ảnh và sử dụng các công cụ chỉnh sửa, như công cụ Clone Stamp.

Lưu ý rằng việc xoá biểu tượng hoặc đối tượng trên ảnh có thể đòi hỏi sự cẩn thận để làm cho hình ảnh trông tự nhiên và không gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *