Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn xoá bản cập nhật ios

Để xoá bản cập nhật iOS trên thiết bị của bạn, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Lưu ý quan trọng trước khi bắt đầu:

 • Việc xoá bản cập nhật iOS có thể làm mất dữ liệu trên thiết bị của bạn, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi tiến hành.
 • Nếu bạn đã nâng cấp lên bản iOS mới, việc xoá bản cập nhật sẽ không làm cho thiết bị trở về phiên bản iOS cũ hơn.

Bước 1: Kiểm tra phiên bản iOS hiện tại:

 1. Mở ứng dụng “Cài đặt” trên thiết bị iOS của bạn.
 2. Chọn “Chung”.
 3. Chọn “Phần mềm”.
 4. Bạn sẽ thấy phiên bản iOS hiện tại được cài đặt trên thiết bị của bạn.

Bước 2: Tắt Cập nhật Tự động:

 1. Trong ứng dụng “Cài đặt”, chọn “iTunes & App Store”.
 2. Tắt cài đặt “Cập nhật Tự động” nếu nó đang được bật.

Bước 3: Xoá Bản Cập Nhật:

 1. Trong ứng dụng “Cài đặt”, chọn “Chung”.
 2. Chọn “Lưu trữ iPhone” hoặc “Lưu trữ iPad”, tùy thuộc vào thiết bị của bạn.
 3. Chọn “Quản lý Lưu trữ”.
 4. Dưới phần “Phần mềm”, bạn sẽ thấy danh sách các bản cập nhật đã tải về. Chọn bản cập nhật mà bạn muốn xoá.
 5. Chọn “Xoá phần mềm”.

Sau khi bạn hoàn tất các bước trên, bản cập nhật iOS đã được xoá khỏi thiết bị của bạn. Hãy nhớ rằng việc này chỉ xoá bản cập nhật đã tải về và chưa được cài đặt. Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật, bạn không thể xoá nó mà không khôi phục lại thiết bị về một phiên bản iOS trước đó thông qua việc khôi phục từ sao lưu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *