Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn xem hạn sử dụng

Để xem hạn sử dụng của sản phẩm, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Kiểm tra trên bao bì sản phẩm: Thông thường, hạn sử dụng sẽ được in trực tiếp trên bao bì của sản phẩm. Nó thường có dạng “HSD” (Hạn Sử Dụng) hoặc “EXP” (Expiration Date) kèm theo ngày tháng và năm.
  2. Kiểm tra trên nhãn sản phẩm: Một số sản phẩm có thể có nhãn riêng biệt chứa thông tin về hạn sử dụng. Bạn có thể tìm thấy nó ở các vị trí khác nhau tùy thuộc vào loại sản phẩm.
  3. Sử dụng ứng dụng di động: Nếu sản phẩm có mã vạch, bạn có thể sử dụng ứng dụng di động có thể quét mã vạch để xem thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm cả hạn sử dụng.
  4. Tham khảo trực tuyến: Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin trên sản phẩm, bạn có thể tham khảo trực tuyến bằng cách nhập tên sản phẩm cùng với từ khóa “hạn sử dụng” vào công cụ tìm kiếm.

Nhớ rằng việc theo dõi hạn sử dụng là quan trọng để đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm, đặc biệt là đối với thực phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *