Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn xem dung lượng máy tính

Để xem dung lượng của máy tính, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Windows:
 • Mở File Explorer.
 • Chọn ổ đĩa hoặc thư mục mà bạn muốn kiểm tra.
 • Nhìn ở thanh trạng thái dưới cùng của cửa sổ, bạn sẽ thấy thông tin về dung lượng còn lại.
 1. Mac:
 • Mở Finder.
 • Chọn ổ đĩa hoặc thư mục cần kiểm tra.
 • Xem ở thanh trạng thái dưới cùng của cửa sổ để biết dung lượng còn lại.
 1. Linux:
 • Mở Terminal.
 • Sử dụng lệnh như df -h để hiển thị thông tin về dung lượng ổ đĩa.

Nếu bạn muốn biết chi tiết hơn về từng thư mục và tập tin, có thể sử dụng các ứng dụng quản lý tệp tin như WinDirStat trên Windows hoặc Disk Inventory X trên Mac.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *