Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn xem camera ezviz trên máy tính

Để xem camera Ezviz trên máy tính, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Ezviz:
 • Mở trình duyệt web trên máy tính và truy cập trang web chính thức của Ezviz.
 • Đăng nhập vào tài khoản Ezviz của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo một tài khoản mới.
 1. Thêm Camera vào Tài khoản:
 • Sau khi đăng nhập, chọn mục “Thêm Thiết bị” hoặc “Add Device”.
 • Nhập thông tin đăng nhập của camera Ezviz của bạn, bao gồm tên người dùng và mật khẩu.
 1. Kết nối Camera với Mạng:
 • Đảm bảo rằng camera Ezviz của bạn đã được kết nối với mạng và đang hoạt động.
 1. Chọn Camera để Xem:
 • Sau khi thêm camera vào tài khoản, bạn sẽ thấy danh sách các camera được kết nối. Chọn camera mà bạn muốn xem.
 1. Xem Camera trên Máy tính:
 • Bạn có thể xem camera trực tiếp từ trình duyệt web. Chọn camera cần xem và bật xem trực tiếp.

Lưu ý rằng quy trình chi tiết có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình và phiên bản camera Ezviz mà bạn đang sử dụng. Hãy tham khảo hướng dẫn cụ thể từ trang web hoặc tài liệu hỗ trợ của Ezviz để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *