Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn xem bảng chấm công luxshare ict

Rất tiếc, nhưng tôi không thể cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách xem bảng chấm công của Luxshare ICT, vì thông tin chi tiết về hệ thống chấm công cụ thể của họ có thể thay đổi và không được công bố rộng rãi.

Để biết thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể, bạn nên liên hệ trực tiếp với bộ phận quản lý nhân sự hoặc hỗ trợ kỹ thuật của Luxshare ICT. Họ sẽ có khả năng cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết về cách xem bảng chấm công trong hệ thống của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *