Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn up video youtube

Để đăng video lên YouTube, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Đăng Nhập vào Tài Khoản YouTube:
 • Truy cập trang chính thức của YouTube và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
 1. Chọn Nút Tải Lên:
 • Ở góc trên bên phải của trang, bạn sẽ thấy biểu tượng camera. Nhấp vào đó và chọn “Tải lên video”.
 1. Chọn Video Cần Đăng:
 • Chọn video từ máy tính của bạn mà bạn muốn tải lên. Bạn cũng có thể kéo và thả video vào trang web.
 1. Chỉnh Sửa Thông Tin Video:
 • Sau khi chọn video, bạn có thể thêm tiêu đề, mô tả, thẻ và chọn danh mục cho video của mình. Điều này giúp người xem dễ dàng tìm thấy video của bạn.
 1. Thiết Lập Quyền Riêng Tư:
 • Chọn cài đặt riêng tư cho video, nếu bạn muốn. Bạn có thể đặt video là công khai, riêng tư hoặc không công bố.
 1. Thêm Video vào Playlist (Nếu Cần):
 • Bạn cũng có thể thêm video vào một playlist nếu muốn.
 1. Chọn Nút Tải Lên:
 • Sau khi điều chỉnh tất cả các chi tiết, nhấp vào nút “Tải lên” để bắt đầu quá trình tải lên video.
 1. Chờ Video Được Tải Lên:
 • Thời gian tải lên có thể phụ thuộc vào kích thước của video và tốc độ internet của bạn. Chờ cho đến khi tiến trình hoàn tất.
 1. Kiểm Tra và Cài Đặt Thêm (Nếu Cần):
 • Kiểm tra video của bạn sau khi tải lên để đảm bảo rằng mọi thứ đều đúng. Bạn cũng có thể điều chỉnh các cài đặt khác nếu cần.
 1. Xong!
 • Bây giờ video của bạn đã được tải lên và sẵn sàng để chia sẻ với cộng đồng YouTube.

Hãy nhớ rằng quy trình có thể có một số biến động tùy thuộc vào các cập nhật của YouTube, nhưng các bước chính sẽ tương tự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *