Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn up video full hd lên facebook

Để tải video Full HD lên Facebook, bạn có thể sử dụng trình duyệt web hoặc ứng dụng di động. Dưới đây là hướng dẫn cho cả hai phương pháp:

Sử dụng Trình Duyệt Web:

 1. Đăng Nhập:
 • Truy cập trang web Facebook và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 1. Tạo Bài Viết Mới:
 • Ở trang chính, nhấp vào nút “Tạo bài viết” hoặc “Viết bài viết” tùy theo phiên bản Facebook mà bạn đang sử dụng.
 1. Thêm Video:
 • Chọn biểu tượng máy quay ở phần nơi bạn viết nội dung.
 • Chọn video từ máy tính của bạn.
 1. Chọn Chất Lượng Video:
 • Trước khi chia sẻ, bạn có thể chọn chất lượng video. Chọn chất lượng Full HD hoặc 1080p nếu video của bạn đạt đến độ phân giải này.
 1. Mô Tả và Chia Sẻ:
 • Thêm mô tả nếu bạn muốn và chọn ai có thể xem video.
 • Nhấp “Đăng” để tải video lên.

Sử Dụng Ứng Dụng Facebook Trên Điện Thoại:

 1. Mở Ứng Dụng:
 • Mở ứng dụng Facebook trên điện thoại di động của bạn.
 1. Tạo Bài Viết Mới:
 • Chạm vào biểu tượng “Tạo bài viết” ở phía dưới màn hình.
 1. Thêm Video:
 • Chọn biểu tượng máy quay và chọn video từ thư viện của bạn.
 1. Chọn Chất Lượng Video:
 • Trước khi chia sẻ, bạn có thể chọn chất lượng video. Chọn chất lượng Full HD hoặc 1080p.
 1. Mô Tả và Chia Sẻ:
 • Thêm mô tả nếu bạn muốn và chọn ai có thể xem video.
 • Chạm vào “Đăng” để tải video lên.

Lưu ý rằng chất lượng video cũng phụ thuộc vào chất lượng ban đầu của video và tốc độ mạng của bạn khi tải lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *