Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn trade quỹ ftmo

FTMO là một công ty cung cấp dịch vụ quản lý quỹ và tài trợ cho các nhà giao dịch ngoại hối (forex). Để tham gia chương trình tài trợ của FTMO, bạn cần vượt qua một thử thách giao dịch và tuân theo các quy tắc và điều kiện của họ. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản:

 1. Đăng Ký và Tài Khoản:
 • Truy cập trang web của FTMO và đăng ký tài khoản của bạn.
 • Chọn gói tài trợ phù hợp với bạn và đọc kỹ điều kiện của nó.
 1. Thử Thách Giao Dịch:
 • Sau khi đăng ký, bạn sẽ phải vượt qua một thử thách giao dịch để chứng minh khả năng của mình.
 • Thử thách này thường bao gồm việc đạt được lợi nhuận nhất định trong khoảng thời gian cố định và giữ mức rủi ro được quy định.
 1. Quy Tắc và Điều Kiện:
 • Đảm bảo bạn hiểu rõ các quy tắc và điều kiện của FTMO.
 • Các quy tắc bao gồm về lợi nhuận tối thiểu, mức rủi ro, và các nguyên tắc khác về quản lý rủi ro.
 1. Giao Dịch Theo Quy Tắc:
 • Khi bạn được chấp nhận, giao dịch theo các quy tắc và chiến lược mà bạn đã định rõ trong thử thách.
 • Điều này bao gồm việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro và giữ cho lợi nhuận của bạn ổn định.
 1. Theo Dõi và Báo Cáo:
 • Theo dõi tình hình tài khoản của bạn thường xuyên.
 • Bạn cũng cần thường xuyên báo cáo về các giao dịch của mình theo yêu cầu của FTMO.
 1. Rút Tiền và Chia Lợi Nhuận:
 • Khi bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận và tuân thủ đầy đủ các điều kiện, bạn có thể rút tiền hoặc chia lợi nhuận theo quy định của FTMO.

Lưu ý rằng FTMO có thể thay đổi quy tắc và điều kiện của họ, vì vậy bạn nên đọc kỹ thông tin trên trang web chính thức của họ và liên hệ với họ trực tiếp nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Đảm bảo bạn hiểu rõ và tuân thủ đúng các quy tắc để có cơ hội thành công trong chương trình tài trợ của FTMO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *