Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn trade coin trên binance

Lưu ý rằng thông tin này có thể không còn hiệu lực do thị trường và các dịch vụ có thể thay đổi. Để giao dịch coin trên Binance, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Tạo tài khoản Binance:
 • Truy cập trang chủ của Binance (https://www.binance.com/) và đăng ký tài khoản mới.
 1. Xác minh tài khoản:
 • Bạn cần xác minh tài khoản để tăng cường bảo mật và có thể thực hiện các giao dịch lớn hơn. Bạn sẽ cần cung cấp các thông tin cá nhân và tải lên các tài liệu như hình chụp màn hình chứng minh nhân dân.
 1. Nạp tiền vào tài khoản:
 • Sau khi tài khoản được xác minh, bạn có thể nạp tiền bằng cách chọn phần “Funds” và sau đó chọn “Deposit”. Chọn loại tiền bạn muốn nạp và làm theo hướng dẫn.
 1. Chọn cặp giao dịch (trading pair):
 • Trên giao diện Binance, chọn phần “Markets” và sau đó chọn thị trường mà bạn muốn giao dịch. Bạn có thể chọn các cặp giao dịch như BTC/USDT hoặc ETH/BTC.
 1. Chọn loại đơn:
 • Bạn có thể chọn giữa “Limit Order” (đặt lệnh giới hạn), “Market Order” (đặt lệnh thị trường), “Stop-Limit Order” (đặt lệnh giới hạn kích hoạt bởi lệnh dừng), và các loại đơn khác.
 1. Thiết lập thông tin đơn:
 • Nhập giá và số lượng coin bạn muốn mua hoặc bán. Kiểm tra lại thông tin để đảm bảo đúng đắn.
 1. Đặt lệnh:
 • Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn “Buy” (Mua) hoặc “Sell” (Bán) để đặt lệnh.
 1. Kiểm tra đơn đặt hàng:
 • Kiểm tra lại đơn đặt hàng của bạn trong phần “Orders” để đảm bảo rằng nó đã được thực hiện thành công.
 1. Quản lý lệnh và tài khoản:
 • Bạn có thể theo dõi các đơn đặt hàng của mình trong phần “Orders” và quản lý tài khoản của mình trong phần “Wallet”.
 1. Rút tiền (Withdraw):
  • Nếu bạn muốn rút tiền ra khỏi Binance, bạn có thể chọn phần “Withdraw” và làm theo hướng dẫn để chuyển tiền về ví của bạn.

Lưu ý rằng thị trường cryptocurrency có thể biến động mạnh, và việc giao dịch có thể mang lại lợi nhuận hoặc rủi ro. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ về thị trường và luôn duy trì quản lý rủi ro khi tham gia giao dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *