Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn thực hành ho’oponopono

Để thực hành phương pháp Ho’oponopono, bạn có thể tuân theo các bước cơ bản sau:

  1. Đưa ra quyết định: Quyết định chấp nhận trách nhiệm cho mọi trải nghiệm trong cuộc sống của bạn, kể cả những vấn đề không phải do bạn tạo ra. Điều này có nghĩa là bạn sẽ là người đảm nhận và giải quyết mọi vấn đề.
  2. Lặp lại bốn cụm từ chính: Bạn có thể lặp lại bốn cụm từ quan trọng trong Ho’oponopono để giải phóng tâm trạng và năng lượng tiêu cực. Cụm từ này bao gồm:
  • Xin lỗi.
  • Xin lỗi vì đã tạo ra tình huống này.
  • Xin lỗi và cảm ơn bạn.
  • Tôi yêu bạn.
  1. Tập trung vào tình huống cần giải quyết: Hình dung hoặc nhớ lại tình huống, mối quan hệ hoặc vấn đề bạn muốn giải quyết. Trong khi làm điều này, hãy lặp lại các cụm từ Ho’oponopono.
  2. Thực hiện lặp lại: Lặp lại các cụm từ trên trong tâm trí bạn. Bạn có thể làm điều này trong đầu hoặc nói ra lớn để tăng cường tác động.
  3. Duy trì sự tập trung và niềm tin: Tiếp tục thực hành Ho’oponopono mỗi khi bạn cảm thấy cần thiết. Duy trì niềm tin rằng quá trình này đang tạo ra sự giải phóng và làm thay đổi tích cực trong cuộc sống của bạn.

Lưu ý rằng Ho’oponopono là một phương pháp cá nhân và có thể tác động khác nhau đối với mỗi người. Hãy kiên nhẫn và linh hoạt trong quá trình thực hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *