Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn thi aptis

Để chuẩn bị cho kỳ thi Aptis, bạn có thể tuân theo các bước sau:

1. Hiểu Rõ Cấu Trúc Kỳ Thi:

 • Aptis kiểm tra năng lực tiếng Anh trong nhiều kỹ năng như nghe, đọc, nói và viết.
 • Có nhiều phần khác nhau trong kỳ thi như Grammar & Vocabulary, Reading, Listening, Speaking, và Writing.

2. Thực Hành Nghe và Đọc:

 • Nghe: Luyện nghe thông qua việc nghe các bản tin, podcast, hoặc các đoạn hội thoại tiếng Anh.
 • Đọc: Đọc sách, báo, hay bất cứ văn bản tiếng Anh nào để cải thiện kỹ năng đọc.

3. Luyện Nói và Viết:

 • Nói: Thực hành nói hàng ngày, tham gia các cuộc trò chuyện, và ghi âm để tự nghe lại.
 • Viết: Viết hàng ngày, sử dụng từ vựng và ngữ pháp mà bạn đã học.

4. Ôn Tập Ngữ Pháp và Từ Vựng:

 • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng thông qua sách giáo trình hoặc tài liệu ôn tập.

5. Thực Hành Bài Thi Mẫu:

 • Tìm các bài thi mẫu trực tuyến và thực hành giải để làm quen với định dạng và loại câu hỏi.

6. Tham Gia Các Lớp Học:

 • Nếu có khả năng, tham gia các lớp học tiếng Anh hoặc tham gia các nhóm thảo luận để có thêm cơ hội thực hành.

7. Kiểm Tra Thực Hành Bằng Ứng Dụng và Trang Web:

 • Sử dụng ứng dụng và trang web hỗ trợ ôn tập tiếng Anh như Duolingo, Quizlet, hoặc BBC Learning English.

8. Thực Hành Thời Gian Thi:

 • Luyện tập thi trong thời gian giới hạn để làm quen với áp lực thời gian thực tế.

9. Tạo Kế Hoạch Ôn Tập:

 • Xác định một kế hoạch ôn tập hợp lý dựa trên thời gian còn lại cho đến ngày thi.

10. Nghỉ Ngơi và Giữ Sức Khỏe:

 • Đảm bảo bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi để tránh mệt mỏi và giữ sức khỏe tốt.

Hãy nhớ rằng, ôn tập liên tục và tự tin là chìa khóa để làm tốt trong kỳ thi Aptis. Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *