Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn thay đổi icon trên desktop

Quy trình thay đổi biểu tượng trên màn hình desktop phụ thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn cho Windows và macOS:

Trên Windows:

Đối với Windows 10:

  1. Chuột phải vào biểu tượng bạn muốn thay đổi trên desktop và chọn “Properties” (Thuộc tính).
  2. Trong cửa sổ Properties, chọn tab “Shortcut” (Lối tắt).
  3. Nhấn vào nút “Change Icon” (Thay đổi biểu tượng).
  4. Bạn có thể chọn một trong những biểu tượng có sẵn, hoặc nhấn “Browse” (Duyệt) để chọn một biểu tượng từ một tập tin khác.
  5. Khi bạn đã chọn biểu tượng, nhấn “OK” và sau đó “Apply” (Áp dụng).

Đối với các phiên bản Windows khác:

Đối với các phiên bản Windows khác, quy trình có thể tương tự nhưng có thể có một số sự khác biệt nhỏ. Bạn cũng có thể thay đổi biểu tượng của các đối tượng khác như các file hoặc ổ đĩa.

Trên macOS:

  1. Chuột phải vào biểu tượng bạn muốn thay đổi và chọn “Get Info” (Lấy thông tin).
  2. Trong cửa sổ thông tin, bạn sẽ thấy một hình xanh nhỏ ở góc trái trên cùng. Nhấn vào nó.
  3. Kéo và thả hình ảnh mới hoặc biểu tượng từ Finder hoặc một ứng dụng khác lên đối tượng cần thay đổi.
  4. Đó là bước cuối cùng, biểu tượng mới sẽ được áp dụng.

Lưu ý rằng quy trình có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của hệ điều hành và giao diện người dùng bạn đang sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *