Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn tạo tài khoản facebook cho doanh nghiệp

Để tạo một tài khoản Facebook cho doanh nghiệp, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Đăng Nhập hoặc Đăng Ký Tài Khoản:
 • Nếu bạn đã có một tài khoản cá nhân, hãy đăng nhập vào đó. Nếu chưa có, hãy đăng ký một tài khoản cá nhân trước.
 1. Tạo Trang Doanh Nghiệp:
 • Sau khi đăng nhập, điều hướng đến Facebook Page.
 • Chọn “Doanh Nghiệp hoặc Thương Hiệu” và sau đó chọn “Loại Doanh Nghiệp” phù hợp với bạn.
 1. Điền Thông Tin Cơ Bản:
 • Nhập tên doanh nghiệp, danh mục, và thông tin cơ bản khác theo yêu cầu.
 1. Thiết Lập Ảnh Đại Diện và Bìa:
 • Tải ảnh đại diện và ảnh bìa cho trang của bạn. Ảnh đại diện nên là hình ảnh đại diện cho doanh nghiệp, trong khi ảnh bìa có thể là hình ảnh liên quan hoặc hình ảnh quảng cáo.
 1. Tùy Chỉnh Trang:
 • Thêm thông tin chi tiết về doanh nghiệp, giới thiệu và liên lạc.
 1. Thêm Nút Gọi Hành Động:
 • Thêm nút “Liên Hệ”, “Đặt Hàng” hoặc các nút hành động khác phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.
 1. Public Trang Của Bạn:
 • Sau khi hoàn tất, đảm bảo rằng bạn đã chọn công khai trang của mình để mọi người có thể tìm thấy nó.
 1. Quản Lý Trang:
 • Trang của bạn sẽ xuất hiện trong mục “Quản Lý Trang” trên trang chính của bạn. Tại đây, bạn có thể thêm người quản lý khác, quản lý nội dung, và theo dõi thống kê.

Nhớ rằng quá trình này có thể có sự thay đổi tùy theo các cập nhật của Facebook. Đảm bảo kiểm tra hướng dẫn cụ thể và điều kiện sử dụng trên trang chính thức của Facebook để có thông tin mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *