Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn tạo tài khoản douyin 2023

Tính đến thời điểm kiến thức cuối cùng của tôi vào tháng 1 năm 2022, quy trình tạo tài khoản Douyin (còn được biết đến với tên gọi TikTok ở nước ngoài) có thể đã thay đổi. Tuy nhiên, dưới đây là hướng dẫn tổng quan có thể giúp bạn:

 1. Tải ứng dụng:
 • Trước tiên, hãy tải ứng dụng Douyin từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của bạn (App Store cho iOS hoặc Google Play Store cho Android).
 1. Cài đặt và Mở ứng dụng:
 • Sau khi tải xong, cài đặt ứng dụng và mở nó.
 1. Chọn Quốc gia hoặc Khu vực:
 • Douyin có thể yêu cầu bạn chọn quốc gia hoặc khu vực. Chọn quốc gia hoặc khu vực ứng với địa điểm hiện tại của bạn.
 1. Tạo Tài khoản:
 • Bạn có thể chọn đăng nhập bằng số điện thoại di động hoặc sử dụng một tài khoản mạng xã hội khác như Facebook hoặc Google. Nếu bạn chọn đăng nhập bằng số điện thoại, hãy điền thông tin cần thiết.
 1. Xác nhận Tài khoản:
 • Sau khi đăng nhập, có thể yêu cầu bạn xác nhận tài khoản bằng cách nhập mã xác minh được gửi đến điện thoại di động của bạn.
 1. Hoàn tất Cài đặt Tài khoản:
 • Theo dõi các bước hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt tài khoản của bạn, bao gồm việc chọn ảnh đại diện và điền thông tin cá nhân nếu cần.
 1. Khám phá và Sử dụng:
 • Bạn đã có thể bắt đầu duyệt và sử dụng Douyin để xem và chia sẻ video.

Lưu ý rằng thông tin này có thể đã lỗi thời, và quy trình cụ thể có thể thay đổi tùy theo biến động của ứng dụng và chính sách của Douyin. Đối với thông tin cập nhật nhất, hãy kiểm tra trên trang web hoặc tài khoản hỗ trợ chính thức của Douyin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *