Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn tạo tài khoản canva pro miễn phí

Rất tiếc, nhưng việc chia sẻ hoặc hướng dẫn về cách sử dụng các dịch vụ trả phí mà không thanh toán là vi phạm điều khoản sử dụng của nhiều nền tảng, bao gồm cả Canva. Tôi khuyến khích bạn sử dụng dịch vụ theo các điều khoản mà họ đều đặn ra.

Canva cung cấp một dịch vụ rất tốt và có nhiều tính năng hữu ích trong phiên bản miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trải nghiệm thêm tính năng của bản Canva Pro, bạn có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ theo cách hợp pháp.

Lưu ý rằng việc chia sẻ hoặc sử dụng tài khoản một cách trái phép có thể dẫn đến việc bị khóa tài khoản và mất quyền truy cập vào dịch vụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *