Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn tạo tài khoản bán hàng trên amazon

Để tạo tài khoản bán hàng trên Amazon, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Truy cập Trang Chính Thức của Amazon Seller:
 1. Chọn “Sign up” hoặc “Create your Amazon account”:
 • Bạn sẽ thấy nút “Sign up” hoặc “Create your Amazon account”. Nhấp vào đó để bắt đầu quá trình đăng ký.
 1. Điền Thông Tin Cơ Bản:
 • Nhập địa chỉ email mà bạn muốn kết nối với tài khoản bán hàng của bạn trên Amazon.
 • Chọn một mật khẩu mạnh và nhập lại để xác nhận.
 • Nhấp vào “Continue” hoặc “Tiếp tục”.
 1. Điền Thông Tin Doanh Nghiệp:
 • Nhập thông tin liên quan đến doanh nghiệp của bạn, bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ và số điện thoại.
 1. Chọn Loại Tài Khoản và Kế Hoạch Phí:
 • Chọn loại tài khoản bạn muốn mở (có tài khoản cơ bản và tài khoản Pro).
 • Chọn kế hoạch phí phù hợp với kích thước kinh doanh của bạn.
 1. Xác Nhận Thông Tin và Hoàn Tất Đăng Ký:
 • Xem lại thông tin đã nhập và chọn “Agree and continue” hoặc “Đồng ý và tiếp tục”.
 1. Xác Minh Tài Khoản:
 • Amazon có thể yêu cầu bạn xác minh thông tin tài khoản bằng cách gửi mã xác minh đến số điện thoại hoặc email đã đăng ký.
 1. Hoàn Tất Đăng Ký:
 • Sau khi xác minh, bạn đã có thể đăng nhập vào Amazon Seller Central và bắt đầu thiết lập cửa hàng và thêm sản phẩm.

Lưu ý rằng quy trình đăng ký có thể thay đổi tùy theo khu vực và các chính sách mới của Amazon. Đảm bảo đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của Amazon Seller trước khi bắt đầu kinh doanh trên nền tảng này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *