Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn tạo tài khoản amazon

Để tạo tài khoản Amazon, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập Trang Đăng Ký Amazon:
 • Mở trình duyệt web và điều hướng đến trang chính của Amazon.
 1. Chọn “Tài Khoản và Danh Mục”:
 • Trong giao diện trang chính, hãy di chuyển chuột đến phần “Tài Khoản và Danh Mục” hoặc “Account & Lists” nếu bạn sử dụng trang web bằng tiếng Anh.
 1. Chọn “Bắt Đầu Ở Đây”:
 • Bạn sẽ thấy một tùy chọn để đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản Amazon. Nếu không, chọn “Bắt Đầu Ở Đây” hoặc “Start Here”.
 1. Điền Thông Tin Cá Nhân:
 • Điền các thông tin cá nhân cần thiết như tên, địa chỉ email và mật khẩu.
 1. Xác Nhận Tài Khoản:
 • Bạn có thể nhận được một email xác nhận để đảm bảo tính xác thực của tài khoản. Hãy kiểm tra email và làm theo hướng dẫn.
 1. Điền Thêm Thông Tin:
 • Tiếp theo, bạn cần điền các thông tin khác như địa chỉ giao hàng, số điện thoại, và phương thức thanh toán.
 1. Chọn Tùy Chọn Thanh Toán:
 • Chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể thêm nhiều phương thức thanh toán khác nhau.
 1. Hoàn Tất Quá Trình Đăng Ký:
 • Sau khi điền đầy đủ thông tin, hãy kiểm tra lại và chọn “Hoàn Tất Đăng Ký” hoặc tương tự.

Sau bước này, bạn đã có tài khoản Amazon và có thể bắt đầu mua sắm trực tuyến. Hãy nhớ giữ thông tin đăng nhập của bạn an toàn để tránh sự cố truy cập không mong muốn vào tài khoản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *