Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn tạo tài khoản affiliate tiktok

Hiện tại, TikTok không cung cấp chương trình liên kết (affiliate program) cho người dùng tạo nội dung. Thông thường, các chương trình liên kết thường được cung cấp bởi các công ty, sản phẩm, hoặc dịch vụ cụ thể, không phải là TikTok trực tiếp.

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ nội dung TikTok, bạn có thể xem xét việc hợp tác quảng cáo hoặc tìm các đối tác có sẵn trên các nền tảng chia sẻ doanh thu như YouTube hoặc Instagram. Đối với TikTok, một số người kiếm tiền bằng cách sử dụng tính năng “Live Gifts” trong quá trình phát sóng trực tiếp.

Nếu TikTok có cung cấp chương trình liên kết trong tương lai, bạn có thể theo dõi thông tin cập nhật từ trang web chính thức của TikTok hoặc từ các nguồn tin tức uy tín.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *