Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn tạo icon trên iphone

Để tạo một biểu tượng (icon) tùy chỉnh trên iPhone, bạn có thể sử dụng ứng dụng Shortcuts của Apple để tạo các tiện ích mở rộng tùy chỉnh trên màn hình chính. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện:

Bước 1: Tải ứng dụng Shortcuts
Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng Shortcuts, bạn có thể tải nó từ App Store. Ứng dụng này cho phép bạn tự tạo các tác vụ tự động và tiện ích mở rộng tùy chỉnh.

Bước 2: Tạo một Shortcut

 1. Mở ứng dụng Shortcuts trên iPhone của bạn.
 2. Chọn “Create Shortcut” để tạo một Shortcut mới.

Bước 3: Thêm Hành Động Mở Ứng Dụng

 1. Chọn biểu tượng “+” ở góc dưới cùng bên phải để thêm một hành động.
 2. Trong thanh tìm kiếm, nhập “Open App” để tìm và chọn hành động “Open App”.
 3. Chọn ứng dụng mà bạn muốn tạo biểu tượng tùy chỉnh cho nó.

Bước 4: Thêm Biểu Tượng Tùy Chỉnh

 1. Nhấn biểu tượng “+” ở dưới cùng để thêm một hành động mới.
 2. Tìm và chọn hành động “Set Wallpaper” để đặt hình nền.
 3. Chọn “Choose Photo” và chọn hình ảnh mà bạn muốn sử dụng làm biểu tượng.

Bước 5: Đặt Tên và Biểu Tượng Cho Shortcut

 1. Nhấn biểu tượng “…” ở trên cùng.
 2. Đặt tên cho Shortcut của bạn, ví dụ: “Custom Icon”.
 3. Nhấn vào biểu tượng ảnh để thêm một biểu tượng tùy chỉnh cho Shortcut.

Bước 6: Thêm Shortcut vào Màn Hình Chính

 1. Nhấn vào biểu tượng “Share” ở dưới cùng.
 2. Chọn “Add to Home Screen”.
 3. Đặt tên cho biểu tượng và nhấn “Add” ở góc trên cùng.

Bây giờ, bạn sẽ có một biểu tượng tùy chỉnh trên màn hình chính của mình. Khi bạn nhấp vào biểu tượng này, Shortcut sẽ mở ứng dụng tương ứng.

Lưu ý rằng một số ứng dụng có thể không hỗ trợ việc mở rộng này hoặc có thể thay đổi cách chúng xử lý Shortcut tùy chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *