Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn sử dụng sp flash tool

Để sử dụng SP Flash Tool, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tải về và Cài đặt SP Flash Tool:
 • Tải SP Flash Tool từ trang chính thức.
 • Giải nén tập tin đã tải về và chạy tệp tin exe để cài đặt.
 1. Tải về Firmware hoặc ROM cho thiết bị của bạn:
 • Đảm bảo bạn tải đúng phiên bản firmware hoặc ROM cho thiết bị của mình.
 1. Mở SP Flash Tool:
 • Mở SP Flash Tool sau khi cài đặt thành công.
 1. Chuẩn bị Thiết bị:
 • Tắt điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.
 • Loại bỏ pin (nếu có thể).
 1. Chọn Scatter-loading File:
 • Nhấp vào nút “Scatter-loading” trong SP Flash Tool và chọn tệp tin scatter từ thư mục firmware của bạn.
 1. Chọn Tùy chọn Flash:
 • Chọn tùy chọn flash cần thiết, ví dụ như “Download Only”, “Firmware Upgrade”, hoặc “Format All + Download”.
 1. Kết nối Thiết bị với Máy Tính:
 • Kết nối điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn với máy tính bằng cáp USB.
 1. Bắt đầu Flashing:
 • Nhấp vào nút “Download” trong SP Flash Tool để bắt đầu quá trình flash.
 1. Đợi hoàn tất:
 • Đợi cho quá trình flash hoàn tất. Khi xong, bạn sẽ thấy một thông báo xanh lá cây.
 1. Ngắt Kết Nối và Khởi Động Lại Thiết Bị:
  • Ngắt kết nối thiết bị từ máy tính và khởi động lại điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Lưu ý: Luôn đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng tệp scatter và đã sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên thiết bị của mình. Sử dụng SP Flash Tool cần cẩn thận để tránh gặp sự cố không mong muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *