Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn sử dụng phanh tay điện tử crv

Để sử dụng phanh tay điện tử trên Honda CR-V, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Đảm Bảo Xe Đã Dừng Hoàn Toàn:
  • Đảm bảo xe của bạn đã dừng hoàn toàn trước khi kích hoạt phanh tay điện tử.
  1. Kích Hoạt Phanh Tay:
  • Trong nhiều trường hợp, bạn có thể kích hoạt phanh tay bằng cách nhấn nút phanh tay điện tử. Nút này thường nằm ở gần hoặc trên tay lái.
  1. Hiển Thị Trên Bảng Điều Khiển:
  • Khi bạn kích hoạt phanh tay, một biểu tượng hoặc thông báo sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển của xe, cho biết rằng phanh tay đã được kích hoạt.
  1. Tắt Phanh Tay:
  • Để tắt phanh tay, bạn có thể nhấn nút phanh tay điện tử một lần nữa hoặc thực hiện theo hướng dẫn cụ thể trong sách hướng dẫn sử dụng của xe.

Lưu ý rằng quy trình có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình và phiên bản cụ thể của Honda CR-V của bạn. Để có hướng dẫn chi tiết và chính xác nhất, bạn nên kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng của xe hoặc liên hệ với đại lý Honda địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *