Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử của vnpt

Để sử dụng hóa đơn điện tử của VNPT, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử:
 • Truy cập trang web của VNPT hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
 1. Xác Nhận Thông Tin:
 • Sau khi đăng ký, bạn cần xác nhận thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp để chắc chắn rằng mọi thông tin đều chính xác.
 1. Nhận và Lưu Hóa Đơn Điện Tử:
 • Khi có hóa đơn, bạn sẽ nhận được thông báo qua email hoặc các phương tiện khác về sự có mặt của hóa đơn điện tử.
 • Tải hóa đơn về máy tính hoặc thiết bị lưu trữ của bạn.
 1. Lưu Ý Về Chữ Ký Số:
 • Một số loại hóa đơn điện tử có sử dụng chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn và nguồn gốc của hóa đơn. Đảm bảo bạn đã làm theo hướng dẫn về việc kiểm tra chữ ký số nếu có.
 1. Thực Hiện Thanh Toán:
 • Theo dõi các thông báo thanh toán và thực hiện thanh toán theo các phương thức đã được hướng dẫn.
 1. Kiểm Tra Lịch Sử Giao Dịch:
 • Truy cập vào hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của VNPT để kiểm tra lịch sử giao dịch và xem lại các hóa đơn đã thanh toán.
 1. Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
 • Nếu gặp vấn đề hoặc cần sự hỗ trợ kỹ thuật, liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của VNPT để được giúp đỡ.

Nhớ kiểm tra các hướng dẫn và thông báo từ VNPT để đảm bảo bạn thực hiện đúng quy trình và có trải nghiệm sử dụng hóa đơn điện tử thuận lợi nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *