Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn sử dụng express tool trong cad

Để sử dụng Express Tools trong AutoCAD, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Mở Express Tools:
 • Mở AutoCAD.
 • Trong thanh lệnh, nhập EXPRESS và nhấn Enter. Hoặc bạn có thể chọn biểu tượng “Express Tools” từ thanh công cụ hoặc thanh trạng thái.
 1. Chọn Cụm công cụ:
 • Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện, chứa một số cụm công cụ Express. Bạn có thể chọn cụm công cụ mà bạn muốn sử dụng.
 1. Sử dụng Công cụ Cụ thể:
 • Trong mỗi cụm công cụ, có nhiều công cụ cụ thể khác nhau. Bạn có thể chọn và sử dụng chúng tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.
 1. Thực Hiện Công Việc Cụ Thể:
 • Mỗi công cụ Express có một chức năng cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng công cụ để vẽ đường chéo nhanh chóng, bạn có thể chọn công cụ “OVERKILL” trong cụm công cụ “Modify Text/Attributes”.
 1. Thực Hiện Cấu Hình (Nếu Cần):
 • Một số công cụ có thể yêu cầu bạn cấu hình các tùy chọn trước khi sử dụng. Hãy kiểm tra cửa sổ lệnh hoặc thanh thông báo để biết thông tin chi tiết và nhập các giá trị cần thiết.
 1. Hoàn Thành và Lưu Ý:
 • Hoàn thành công việc của bạn sử dụng công cụ Express và lưu ý rằng một số công cụ có thể tương tác với đối tượng trong bản vẽ của bạn.

Lưu ý rằng các phiên bản cụ thể của AutoCAD có thể có sự khác biệt trong giao diện và các công cụ cụ thể. Nếu bạn gặp vấn đề cụ thể hoặc muốn biết thêm chi tiết về một công cụ nhất định, bạn nên tham khảo tài liệu hướng dẫn của phiên bản AutoCAD bạn đang sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *