Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn sử dụng drawing tool trong excel

Để sử dụng công cụ vẽ trong Excel, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở Excel:
  Mở tệp Excel của bạn hoặc tạo một bảng tính mới.
 2. Chọn Ô hoặc Vùng Cần Vẽ:
  Chọn ô hoặc vùng mà bạn muốn vẽ trong bảng tính.
 3. Chọn Ribbon “Insert”:
  Trong thanh công cụ ở phía trên cùng, chọn tab “Insert”.
 4. Chọn “Shapes” (Hình dạng):
  Bạn sẽ thấy một nhóm các công cụ vẽ. Trong đó, có một tùy chọn gọi là “Shapes” hoặc “Hình dạng” (tùy thuộc vào ngôn ngữ bạn đang sử dụng). Bạn có thể tìm thấy nó trong phần “Illustrations” hoặc “Hình minh họa”.
 5. Chọn Hình Dạng Cần Vẽ:
  Khi bạn nhấp vào “Shapes”, một danh sách các hình dạng sẽ xuất hiện. Chọn hình dạng bạn muốn vẽ, chẳng hạn như hình vuông, hình tròn, đường thẳng, v.v.
 6. Vẽ Trên Bảng Tính:
  Khi bạn chọn hình dạng, con trỏ của bạn sẽ trở thành biểu tượng hình dạng đó. Nhấp vào nơi bạn muốn bắt đầu vẽ và kéo chuột để vẽ hình dạng đó trên bảng tính.
 7. Tùy chỉnh Hình Dạng:
  Bạn có thể tùy chỉnh kích thước, màu sắc, và các thuộc tính khác của hình dạng bằng cách nhấp chuột phải vào hình dạng và chọn “Format Shape” hoặc “Định dạng hình dạng”.
 8. Di Chuyển hoặc Xóa Hình Dạng:
  Bạn có thể di chuyển hình dạng bằng cách kéo nó. Để xóa hình dạng, nhấp chuột phải và chọn “Delete” hoặc nhấn nút Delete trên bàn phím.

Lưu ý rằng các bước có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của Excel bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, chúng ta đã mô tả quy trình cơ bản mà bạn có thể thực hiện để vẽ trong Excel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *