Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn sử dụng điện thoại masstel fami 12

Để kết nối laptop với màn hình máy tính, bạn có thể sử dụng một số cổng kết nối phổ biến như HDMI, VGA, DisplayPort, hoặc sử dụng công nghệ không dây như Miracast hoặc Chromecast. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản:

Sử dụng Cáp Kết Nối:

1. Sử dụng Cổng HDMI:

 • Mặc định, nhiều laptop và màn hình hiện đại đều có cổng HDMI. Kết nối cáp HDMI vào cổng HDMI trên laptop và màn hình.
 • Chọn nguồn đầu vào tương ứng trên màn hình.

2. Sử dụng Cổng VGA:

 • Nếu laptop hoặc màn hình không hỗ trợ HDMI, bạn có thể sử dụng cổng VGA.
 • Kết nối cáp VGA vào cổng VGA trên laptop và màn hình, sau đó chọn nguồn đầu vào trên màn hình.

3. Sử dụng Cổng DisplayPort:

 • Một số laptop và màn hình hỗ trợ cổng DisplayPort. Sử dụng cáp DisplayPort để kết nối.
 • Chọn nguồn đầu vào trên màn hình.

Sử Dụng Công Nghệ Không Dây:

1. Miracast:

 • Đảm bảo rằng cả laptop và màn hình đều hỗ trợ Miracast.
 • Mở Settings trên laptop, chọn “Devices” và sau đó “Connected devices”.
 • Bật Miracast và chọn màn hình bạn muốn kết nối.

2. Chromecast (Dành Cho TV):

 • Sử dụng Chromecast nếu màn hình là một TV thông minh có hỗ trợ.
 • Kết nối Chromecast vào cổng HDMI trên TV và cấp nguồn điện.
 • Trên laptop, cài đặt ứng dụng Google Home, kết nối với Chromecast và chọn màn hình cần hiển thị.

Lưu ý:

 • Đôi khi, bạn có thể cần chỉnh cài đặt hiển thị trên laptop để đảm bảo rằng màn hình máy tính được nhận đúng đầu vào.
 • Kiểm tra tài liệu hướng dẫn của laptop và màn hình để biết thông tin chi tiết và hỗ trợ.

Hãy nhớ rằng, tùy thuộc vào cổng và công nghệ bạn sử dụng, chất lượng hiển thị có thể thay đổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *