Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn sử dụng điện thoại fanvil

Để sử dụng điện thoại Fanvil, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

 1. Kết nối với Mạng:
 • Đảm bảo rằng điện thoại được kết nối đúng cách với mạng Internet hoặc hệ thống VoIP của bạn. Sử dụng cáp mạng Ethernet để kết nối hoặc sử dụng kết nối Wi-Fi nếu có.
 1. Cấu hình Địa chỉ IP:
 • Kiểm tra địa chỉ IP của điện thoại Fanvil. Điều này thường có thể được tìm thấy trong menu cài đặt hoặc trực tiếp trên màn hình điện thoại.
 1. Truy cập Giao diện Quản trị:
 • Mở trình duyệt web trên máy tính và nhập địa chỉ IP của điện thoại Fanvil vào thanh địa chỉ. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập được cung cấp (thông thường là admin/admin hoặc theo cấu hình của hệ thống).
 1. Cấu hình Tài khoản VoIP:
 • Tại giao diện quản trị, bạn sẽ cần cấu hình tài khoản VoIP của mình. Thông tin này sẽ bao gồm địa chỉ SIP server, tên người dùng, mật khẩu và các cài đặt khác.
 1. Cài đặt Âm thanh và Màn hình:
 • Cấu hình âm thanh, màn hình, và các tùy chọn khác theo sở thích cá nhân của bạn. Bạn có thể cài đặt âm lượng, chất lượng âm thanh, ngôn ngữ và nền màn hình.
 1. Lưu và Khởi động lại:
 • Sau khi cấu hình xong, hãy lưu các thay đổi và khởi động lại điện thoại để áp dụng cài đặt.

Nhớ kiểm tra tài liệu hướng dẫn cụ thể của điện thoại Fanvil mà bạn đang sử dụng, vì quy trình cài đặt có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *