Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn sử dụng điện thoại bàn

Để sử dụng điện thoại bàn, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Kiểm tra kết nối:
 • Đảm bảo rằng điện thoại bàn đã được kết nối đúng cách với đường dây điện thoại và nguồn điện.
 1. Kiểm tra âm thanh:
 • Đảm bảo rằng loa và mic của điện thoại hoạt động bình thường.
 1. Gọi điện:
 • Để gọi điện, nâng ống nghe và nghe tiếng đời tự động. Gọi số điện thoại mong muốn và đợi cho đến khi người nghe nhấc máy.
 1. Nhận cuộc gọi:
 • Khi có cuộc gọi đến, máy sẽ kêu chuông. Để nhận cuộc gọi, nâng ống nghe và bắt đầu cuộc trò chuyện.
 1. Kết thúc cuộc gọi:
 • Khi kết thúc cuộc gọi, đặt ống nghe lại chỗ của nó hoặc nhấn nút cắt máy.
 1. Sử dụng các chức năng khác:
 • Nếu có chức năng bảng số, bạn có thể sử dụng để gọi số điện thoại nhanh chóng. Các nút chức năng khác như chuyển cuộc gọi, giữ cuộc gọi, và loa ngoài cũng cần được sử dụng đúng cách.
 1. Kiểm tra pin (nếu có):
 • Nếu điện thoại bàn có pin, đảm bảo pin đang hoạt động và có đủ năng lượng.

Nhớ kiểm tra hướng dẫn sử dụng cụ thể của điện thoại bàn bạn đang sử dụng, vì mỗi mô hình có thể có các tính năng và chức năng khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *