Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn sử dụng điện thoại bàn ktel 645

Rất tiếc, nhưng tôi không có thông tin cụ thể về điện thoại bàn Ktel 645. Tuy nhiên, thông thường, các điện thoại bàn có các chức năng cơ bản giống nhau. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan về cách sử dụng điện thoại bàn:

 1. Gọi điện:
 • Nhấn nút số điện thoại để nhập số cần gọi.
 • Nhấn nút “Gọi” hoặc “Nhấn để gọi”.
 1. Nhận cuộc gọi:
 • Khi có cuộc gọi đến, nhấn nút “Nhận” hoặc “Trả lời” để trả lời cuộc gọi.
 1. Kết thúc cuộc gọi:
 • Khi cuộc gọi kết thúc, nhấn nút “Kết thúc” hoặc đặt ống ngắn lên máy.
 1. Chế độ đàm thoại nhanh (Nếu có):
 • Một số điện thoại bàn có chế độ đàm thoại nhanh với các nút gọi nhanh. Đặt số điện thoại vào danh bạ và gọi nhanh bằng cách nhấn và giữ nút tương ứng.
 1. Bật/Tắt loa hoặc chuông:
 • Nếu bạn muốn sử dụng loa, nhấn nút “Loa” hoặc “Speaker”. Để tắt/chỉnh âm lượng chuông, sử dụng các nút điều chỉnh âm lượng.
 1. Danh bạ:
 • Nếu điện thoại có chức năng danh bạ, bạn có thể lưu các số điện thoại quan trọng để gọi nhanh.
 1. Chức năng khác:
 • Thông thường, có các nút chức năng khác như chuyển cuộc gọi, giữ cuộc gọi, và chức năng “Rảnh/Đang bận”.

Nếu có hướng dẫn cụ thể hoặc tính năng đặc biệt trên điện thoại bàn Ktel 645, bạn nên tham khảo trong hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm hoặc liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *