Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn sử dụng điện thoại bàn grandstream

Để sử dụng điện thoại bàn Grandstream, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Kết nối điện thoại:
 • Kết nối điện thoại vào nguồn điện và chờ cho đến khi nó khởi động.
 1. Kết nối mạng:
 • Kết nối điện thoại với mạng Internet thông qua cổng mạng hoặc Wi-Fi (tuỳ thuộc vào mô hình của điện thoại Grandstream).
 1. Cài đặt IP:
 • Truy cập menu cài đặt trên điện thoại và cấu hình địa chỉ IP nếu cần thiết.
 1. Cấu hình SIP:
 • Nhập thông tin SIP (Session Initiation Protocol) như địa chỉ SIP server, tên người dùng, mật khẩu, và các thông số khác.
 1. Kiểm tra âm thanh:
 • Thử nghiệm âm thanh bằng cách thực hiện cuộc gọi kiểm tra đến một số điện thoại khác hoặc vào một hệ thống thoại nội bộ (nếu có).
 1. Cấu hình các tính năng khác:
 • Cài đặt và cấu hình các tính năng bổ sung như chuyển đổi cuộc gọi, giữ cuộc gọi, và bất kỳ tính năng nào khác mà bạn cần.
 1. Cập nhật phần mềm:
 • Đảm bảo rằng phần mềm của điện thoại Grandstream được cập nhật đều đặn để hỗ trợ các tính năng mới và cải thiện tính ổn định.
 1. Hướng dẫn sử dụng:
 • Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đi kèm với điện thoại để biết thêm chi tiết về các tính năng cụ thể và cách sử dụng chúng.

Lưu ý rằng quy trình cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình và phiên bản của điện thoại Grandstream bạn đang sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *