Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn sử dụng công cụ lọc trong excel

Để sử dụng công cụ lọc trong Excel, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Chọn Dữ liệu:
 • Mở tệp Excel và chọn bảng dữ liệu bạn muốn lọc.
 1. Mở Công cụ Lọc:
 • Điều này có thể thực hiện bằng cách di chuyển con trỏ đến tiêu đề cột và nhấn vào mũi tên xuống xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột.
 1. Chọn Loại Lọc:
 • Trong menu lọc, bạn có thể chọn các loại lọc khác nhau như Lọc Văn bản, Lọc Số, Lọc Ngày, v.v.
 1. Chọn Giá trị Lọc:
 • Sau khi chọn loại lọc, hộp thoại sẽ hiện ra và bạn có thể chọn giá trị hoặc điều kiện lọc.
 1. Áp dụng Lọc:
 • Nhấn nút OK để áp dụng bộ lọc. Bạn sẽ thấy chỉ những hàng thỏa mãn điều kiện lọc được hiển thị.
 1. Tắt Lọc:
 • Để tắt bộ lọc, bạn chỉ cần quay lại mũi tên ở tiêu đề cột và chọn “Hiển thị Tất cả” hoặc “Loại bỏ Bộ lọc” (tùy thuộc vào phiên bản Excel).
 1. Lọc Nâng cao:
 • Bạn cũng có thể sử dụng lọc nâng cao với nhiều điều kiện hơn bằng cách sử dụng chức năng Tìm kiếm nâng cao trong menu lọc.

Nhớ rằng việc sử dụng lọc trong Excel giúp bạn tìm kiếm và hiển thị thông tin cụ thể mà bạn quan tâm từ bảng dữ liệu của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *