Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn sử dụng các công cụ trong photoshop cs6

Dĩ nhiên, tôi có thể giúp bạn với việc sử dụng các công cụ trong Photoshop CS6. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản:

 1. Công cụ Di chuyển (V): Cho phép bạn di chuyển các đối tượng trên bảng làm việc.
 2. Công cụ Chọn (M): Được sử dụng để chọn các vùng cụ thể của hình ảnh.
 3. Công cụ Lasso (L): Cho phép bạn vẽ lựa chọn tự do.
 4. Công cụ Cột (C): Giúp bạn chọn các vùng bằng cách vẽ theo cột hoặc hàng.
 5. Công cụ Hình chữ U (U): Được sử dụng để tạo các hình dạng cơ bản như hình tròn, hình vuông.
 6. Công cụ Bàn cắt (J): Cho phép bạn cắt hình ảnh thành các phần.
 7. Công cụ Bức xạ (B): Được sử dụng để vẽ và tô màu.
 8. Công cụ Làm mờ (E): Dùng để làm mờ hoặc làm rõ một vùng chọn.
 9. Công cụ Tô màu (G): Cho phép bạn tô màu vào các vùng đồng đều.
 10. Công cụ Đối chiếu màu (I): Sử dụng để điều chỉnh màu sắc trong hình ảnh.
 11. Công cụ Văn bản (T): Dùng để thêm văn bản vào hình ảnh.
 12. Công cụ Kính lúp (Z): Cho phép bạn phóng to và thu nhỏ hình ảnh.

Đây chỉ là một số công cụ cơ bản. Bạn có thể thử nghiệm và tìm hiểu thêm về từng công cụ để tận dụng tối đa khả năng của Photoshop CS6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *