Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn nhập học ftu

Để biết thông tin chi tiết về quy trình nhập học tại FTU (Đại học Ngoại thương), bạn nên trực tiếp liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường. Thông thường, trang web chính thức của trường cung cấp thông tin chi tiết về quy trình và yêu cầu nhập học.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thông tin trên trang web của FTU hoặc liên hệ với văn phòng tư vấn tuyển sinh để được hỗ trợ và tư vấn thêm về quy trình và các bước cần thực hiện để nhập học thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *