Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn nhập học ftu 2023

Rất tiếc, nhưng thông tin về cách nhập học tại FTU (Đại học Ngoại thương) vào năm 2023 hiện chưa có trong cơ sở dữ liệu của tôi, và tôi không thể duyệt web để cập nhật thông tin mới nhất. Để biết thông tin chi tiết và chính xác nhất, bạn nên trực tiếp liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường hoặc kiểm tra trang web chính thức của Đại học Ngoại thương. Thông thường, trường sẽ cung cấp hướng dẫn đầy đủ về quy trình và yêu cầu nhập học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *