Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn lập tài khoản gmail

Để tạo một tài khoản Gmail, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang đăng ký:
  Mở trình duyệt web và điều hướng đến trang đăng ký của Gmail: https://accounts.google.com/signup.
 2. Điền thông tin cá nhân:
 • Nhập tên đầy đủ của bạn vào ô “Họ và tên”.
 • Chọn tên người dùng của bạn, là địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng. Gmail sẽ kiểm tra tính khả dụng của nó và đưa ra gợi ý nếu cần.
 • Điền mật khẩu mà bạn muốn sử dụng. Lưu ý rằng mật khẩu cần phải có độ dài an toàn để bảo vệ tài khoản của bạn.
 1. Xác nhận mật khẩu và an toàn:
 • Nhập lại mật khẩu của bạn để xác nhận.
 • Chọn câu hỏi bảo mật và nhập câu trả lời. Điều này giúp bạn khôi phục tài khoản nếu bạn quên mật khẩu.
 1. Nhập thông tin liên lạc:
 • Nhập số điện thoại di động của bạn và địa chỉ email hiện tại (nếu có).
 • Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể thêm một địa chỉ email khác để khôi phục tài khoản nếu cần.
 1. Xác nhận điều khoản:
 • Đọc và đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chính sách riêng tư của Google bằng cách chọn ô tương ứng.
 1. Hoàn tất đăng ký:
 • Nhấn nút “Tiếp theo” hoặc “Next” để hoàn tất quá trình đăng ký.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có một tài khoản Gmail và có thể bắt đầu sử dụng nó để gửi và nhận thư điện tử, sử dụng các dịch vụ của Google như Google Drive, Google Calendar, và nhiều tính năng khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *