Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn lập tài khoản facebook

Để tạo một tài khoản Facebook, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập Trang Đăng Ký:
 1. Điền Thông Tin Cá Nhân:
 • Nhập tên đầu tiên và họ của bạn vào các ô tương ứng.
 • Nhập số điện thoại di động hoặc địa chỉ email của bạn.
 1. Tạo Mật Khẩu:
 • Chọn một mật khẩu mạnh, gồm cả chữ cái, số và ký tự đặc biệt.
 1. Ngày Sinh:
 • Chọn ngày, tháng, và năm sinh của bạn.
 1. Giới Tính:
 • Chọn giới tính của bạn.
 1. Bấm Đăng Ký:
 • Nhấn nút “Đăng Ký” để tiếp tục.
 1. Xác Nhận Tài Khoản:
 • Bạn sẽ nhận được một mã xác nhận qua số điện thoại hoặc email bạn đã đăng ký. Nhập mã này vào trang web để xác nhận tài khoản.
 1. Hoàn Tất Cài Đặt:
 • Sau khi xác nhận, bạn có thể thêm ảnh đại diện, thêm bạn bè, và cập nhật thông tin cá nhân khác.

Lưu ý rằng Facebook có thể có các chính sách và quy định riêng, hãy đọc và tuân thủ chúng khi sử dụng dịch vụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *