Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn lập tài khoản eps

Để lập tài khoản EPS (Electronic Payment for Shares), bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Chọn Ngân Hàng:
 • Chọn một ngân hàng mà bạn muốn liên kết với tài khoản EPS của mình.
 1. Liên Hệ với Ngân Hàng:
 • Liên hệ với ngân hàng và hỏi về dịch vụ EPS.
 • Yêu cầu biểu mẫu đăng ký tài khoản EPS và điền đầy đủ thông tin cần thiết.
 1. Điền Thông Tin Cá Nhân:
 • Điền thông tin cá nhân theo yêu cầu trong biểu mẫu. Điều này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, và bất kỳ thông tin cá nhân khác mà ngân hàng yêu cầu.
 1. Xác Nhận và Ký:
 • Xác nhận lại thông tin đã điền và ký tên vào các vị trí được yêu cầu trên biểu mẫu.
 1. Gửi Hồ Sơ:
 • Gửi hồ sơ đăng ký tài khoản EPS của bạn đến ngân hàng theo địa chỉ được chỉ định.
 1. Chờ Xác Nhận:
 • Chờ ngân hàng xác nhận và xử lý đơn đăng ký của bạn.
 1. Nhận Thẻ Hoặc Thông Tin Đăng Nhập:
 • Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được một thẻ hoặc thông tin đăng nhập để sử dụng tài khoản EPS của mình.
 1. Bảo Mật Thông Tin:
 • Bảo mật thông tin đăng nhập và thẻ của bạn để tránh rủi ro an ninh.

Lưu ý rằng quy trình có thể thay đổi tùy theo ngân hàng cụ thể và quy định địa phương. Hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng của bạn để có thông tin chi tiết và chính xác nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *