Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn lập tài khoản email trên máy tính

Để tạo một tài khoản email trên máy tính, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn Dịch Vụ Email:
 • Quyết định sử dụng dịch vụ email nào. Các dịch vụ phổ biến bao gồm Gmail, Outlook, Yahoo Mail, và nhiều dịch vụ khác.
 1. Truy cập Trang Đăng Ký:
 • Mở trình duyệt web và truy cập trang đăng ký của dịch vụ email mà bạn chọn.
 1. Điền Thông Tin:
 • Nhập các thông tin cần thiết như tên, ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ email mới (nếu bạn chưa có).
 1. Chọn Tên Đăng Nhập và Mật Khẩu:
 • Chọn một tên đăng nhập mà bạn muốn sử dụng, sau đó đặt mật khẩu an toàn. Mật khẩu nên chứa ít nhất 8 ký tự, kết hợp chữ cái, số và ký tự đặc biệt.
 1. Xác Nhận và Hoàn Tất:
 • Một số dịch vụ yêu cầu bạn xác nhận thông tin qua điện thoại hoặc email khác. Thực hiện các bước xác nhận để hoàn tất quá trình đăng ký.
 1. Đăng Nhập vào Tài Khoản:
 • Sau khi hoàn tất đăng ký, truy cập trang đăng nhập và sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản email của bạn.

Nhớ lưu tên đăng nhập và mật khẩu của bạn một cách an toàn để tránh mất quyền truy cập vào tài khoản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *