Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn lập tài khoản bán hàng trên shopee

Để lập tài khoản bán hàng trên Shopee, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

 1. Truy cập trang web Shopee:
 • Mở trình duyệt web và truy cập trang chính thức của Shopee: https://shopee.vn/.
 1. Tạo tài khoản:
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Shopee, hãy nhấp vào nút “Đăng Ký” để tạo một tài khoản mới. Nếu bạn đã có tài khoản, đăng nhập vào tài khoản của mình.
 1. Chọn “Bán hàng” hoặc “Open Shopee Mall”:
 • Sau khi đăng nhập, điều hướng đến góc phải trên màn hình và chọn “Bán hàng” hoặc “Open Shopee Mall” nếu bạn muốn mở cửa hàng chính thức của mình.
 1. Điền thông tin cửa hàng:
 • Nhập thông tin cơ bản về cửa hàng của bạn, bao gồm tên cửa hàng, mô tả, hình ảnh và thông tin liên hệ. Đảm bảo rằng thông tin này là chính xác và hấp dẫn để thu hút khách hàng.
 1. Xác nhận thông tin:
 • Sau khi điền đầy đủ thông tin, xác nhận và kiểm tra lại để đảm bảo rằng mọi thông tin đều chính xác.
 1. Chọn phương thức thanh toán:
 • Chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn sử dụng để nhận tiền từ các giao dịch bán hàng.
 1. Hoàn tất đăng ký:
 • Nhấp vào nút hoàn tất đăng ký để hoàn tất quá trình. Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận đăng ký và có thể bắt đầu thêm sản phẩm và quản lý cửa hàng của mình.
 1. Thêm sản phẩm và quản lý cửa hàng:
 • Bắt đầu thêm sản phẩm vào cửa hàng của bạn và quản lý chúng thông qua trang quản lý cửa hàng trên Shopee.

Lưu ý rằng Shopee có thể có các quy định và hướng dẫn cụ thể khác nhau tùy theo thời điểm và vị trí, vì vậy hãy kiểm tra các thông báo và hướng dẫn cập nhật từ Shopee để đảm bảo rằng bạn tuân thủ mọi quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *