Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn lập tài khoản app store

Để lập tài khoản trên App Store, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Mở Ứng dụng App Store:
 • Trên thiết bị iOS của bạn, mở ứng dụng App Store. Nếu bạn sử dụng iPhone hoặc iPad, ứng dụng này đã được cài sẵn.
 1. Chọn Mục “Tài Khoản”:
 • Dưới cùng bên trái, bạn sẽ thấy một biểu tượng hình người hoặc hình ID Apple. Nhấn vào đó.
 1. Chọn “Tạo ID Apple Mới”:
 • Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn sẽ thấy một tùy chọn để tạo ID Apple mới. Chọn nó.
 1. Điền Thông Tin Cá Nhân:
 • Điền thông tin cá nhân của bạn, bao gồm địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản mới của bạn.
 1. Xác Nhận Email:
 • Sau khi điền thông tin, bạn có thể cần xác nhận địa chỉ email của mình. Một email chứa liên kết xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ bạn đã cung cấp.
 1. Thêm Phương Thức Thanh Toán (Tuỳ Chọn):
 • Nếu bạn muốn mua các ứng dụng hoặc dịch vụ trên App Store, bạn sẽ cần thêm một phương thức thanh toán, chẳng hạn như thẻ tín dụng.
 1. Hoàn Tất Đăng Ký:
 • Sau khi xác nhận email và cung cấp thông tin thanh toán (nếu cần), bạn đã tạo xong tài khoản App Store của mình.

Nhớ rằng quy trình có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào phiên bản iOS và các bản cập nhật của App Store. Đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn cụ thể cho phiên bản bạn đang sử dụng nếu có sự khác biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *