Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn lập nick zalo không cần số điện thoại

Rất tiếc, nhưng việc tạo tài khoản Zalo thường yêu cầu sử dụng số điện thoại để xác nhận danh tính người dùng. Điều này giúp đảm bảo tính bảo mật và chính xác trong việc xác định người sử dụng.

Hiện nay, Zalo không cung cấp tùy chọn đăng ký mà không sử dụng số điện thoại. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và ngăn chặn việc lạm dụng dịch vụ. Nếu bạn muốn sử dụng Zalo, bạn có thể cung cấp số điện thoại của mình để đăng ký và bảo vệ tài khoản của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *