Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn lắp đặt fpt play box

Để lắp đặt FPT Play Box, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Kết nối FPT Play Box với TV:
 • Sử dụng cáp HDMI để kết nối FPT Play Box với cổng HDMI trên TV.
 • Để kết nối với mạng internet, bạn có thể sử dụng cổng Ethernet hoặc kết nối qua Wi-Fi.
 1. Nguồn điện:
 • Kết nối FPT Play Box với nguồn điện bằng cách sử dụng adapter đi kèm.
 1. Khởi động:
 • Bật TV và chọn nguồn vào cổng HDMI mà bạn đã kết nối FPT Play Box.
 • Bật FPT Play Box.
 1. Cài đặt ban đầu:
 • Theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện các bước cài đặt ban đầu, bao gồm kết nối với mạng Wi-Fi, đăng nhập tài khoản FPT, và cập nhật phần mềm.
 1. Tận hưởng dịch vụ FPT Play:
 • Sau khi cài đặt xong, bạn có thể trải nghiệm các dịch vụ giải trí của FPT Play, bao gồm xem truyền hình, phim, series, và các ứng dụng khác.

Lưu ý: Để có trải nghiệm tốt nhất, hãy đảm bảo rằng FPT Play Box của bạn được kết nối với mạng internet có tốc độ ổn định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *