Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn làm bài thực hành excel cơ bản

Tất nhiên, dưới đây là một hướng dẫn cơ bản để thực hành Excel:

Bước 1: Mở Excel

Mở chương trình Excel trên máy tính của bạn.

Bước 2: Tạo Bảng tính mới

Nhấp vào nút “Tệp” và chọn “Mới” để tạo một bảng tính mới.

Bước 3: Nhập Dữ liệu

 • Click vào ô muốn nhập dữ liệu và bắt đầu gõ.
 • Sử dụng các ô kế tiếp để nhập dữ liệu khác.

Bước 4: Thực hiện Các Phép Tính Cơ Bản

 • Sử dụng các biểu tượng hoặc công thức để thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia.
 • Ví dụ: “=A1+B1” sẽ cộng giá trị của ô A1 với giá trị của ô B1.

Bước 5: Tính Tổng

 • Chọn một ô dưới cùng của một cột hoặc bên phải của một hàng.
 • Nhấp vào nút tổng hợp tự động Ʃ để tính tổng.

Bước 6: Định dạng Dữ Liệu

 • Chọn ô hoặc dãy ô cần định dạng.
 • Nhấp chuột phải và chọn “Định dạng ô” để thay đổi kiểu dữ liệu, số lẻ, ngày tháng, v.v.

Bước 7: Tạo Biểu Đồ

 • Chọn dữ liệu bạn muốn thể hiện trong biểu đồ.
 • Chọn một trong những loại biểu đồ từ thanh công cụ.

Bước 8: Lưu và In

 • Nhấp vào nút “Lưu” để lưu công việc của bạn.
 • Để in, nhấp vào nút “In” và làm theo hướng dẫn.

Đây chỉ là một hướng dẫn cơ bản. Excel có rất nhiều tính năng mạnh mẽ khác mà bạn có thể khám phá để tối ưu hóa công việc của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *