Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn ký hợp đồng bằng chữ ký số

Để ký hợp đồng bằng chữ ký số, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

 1. Chuẩn bị hợp đồng:
 • Soạn thảo hợp đồng theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể của các bên tham gia.
 • Đảm bảo rằng tất cả các điều khoản và điều kiện được xác định rõ ràng.
 1. Chọn dịch vụ chữ ký số:
 • Chọn một dịch vụ chứng thực chữ ký số phù hợp với nhu cầu của bạn. Các dịch vụ như ViettelCA, BKAVCA, hay VNPT-CA là một số ví dụ ở Việt Nam.
 1. Đăng ký tài khoản:
 • Truy cập trang web của dịch vụ chữ ký số và đăng ký tài khoản.
 • Cung cấp thông tin cá nhân cần thiết để xác minh.
 1. Xác minh danh tính:
 • Thực hiện bước xác minh danh tính theo yêu cầu của dịch vụ.
 1. Tải lên hợp đồng:
 • Tải lên bản hợp đồng mà bạn muốn ký.
 1. Chọn vị trí ký:
 • Xác định vị trí trên tài liệu mà chữ ký số sẽ được đặt.
 1. Ký chữ ký số:
 • Sử dụng chữ ký số từ dịch vụ để ký hợp đồng tại vị trí đã chọn.
 1. Lưu trữ tài liệu ký:
 • Lưu trữ tài liệu đã ký và chứng minh chữ ký số của bạn.
 1. Chia sẻ hợp đồng:
 • Chia sẻ bản hợp đồng đã ký với tất cả các bên liên quan.

Lưu ý rằng quy trình này có thể thay đổi tùy theo dịch vụ chữ ký số bạn sử dụng và quy định pháp luật địa phương. Đảm bảo kiểm tra và tuân thủ các quy định cụ thể của quốc gia bạn hoặc quốc gia đối tác nếu có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *