Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn kiếm tiền facebook ad break

Để kiếm tiền từ Facebook Ad Breaks, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Đảm Bảo Đủ Yêu Cầu:
 • Số lượng người theo dõi: Có ít nhất 10,000 người theo dõi trang của bạn.
 • Quốc gia hỗ trợ: Sống ở một trong các quốc gia được Facebook hỗ trợ cho Ad Breaks.
 • Nội dung tuân thủ: Bạn cần đảm bảo nội dung của mình tuân thủ các quy tắc của Facebook.
 1. Đăng Ký Cho Ad Breaks:
 • Mở trang Facebook của bạn.
 • Chọn “Monetization” trong menu.
 • Theo dõi hướng dẫn để đăng ký cho Ad Breaks.
 1. Chờ Xét Duyệt:
 • Facebook sẽ xem xét trang của bạn để đảm bảo tuân thủ các quy tắc và yêu cầu.
 • Quá trình xét duyệt có thể mất vài ngày.
 1. Tạo Video Tuân Thủ Quy Tắc:
 • Tạo video chất lượng cao và hấp dẫn.
 • Đảm bảo video của bạn đủ dài (ít nhất 3 phút), có quảng cáo tự nhiên và không vi phạm bản quyền.
 1. Chấp Nhận Quảng Cáo:
 • Khi video đạt đủ lượt xem, bạn sẽ bắt đầu nhận được quảng cáo.
 • Thu nhập sẽ được tính dựa trên số lượng quảng cáo xem được và tương tác.
 1. Theo Dõi Hiệu Suất và Tối Ưu Hóa:
 • Sử dụng Facebook Creator Studio để theo dõi hiệu suất của video và tối ưu hóa chiến lược của bạn.

Nhớ rằng, việc kiếm tiền từ Ad Breaks không chỉ phụ thuộc vào số lượng người theo dõi mà còn vào chất lượng nội dung của bạn và khả năng tương tác của cộng đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *