Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn học các hàm trong excel

Tất nhiên, bạn có thể học cách sử dụng các hàm trong Excel để thực hiện các phép tính và phân tích dữ liệu. Dưới đây là một số bước hướng dẫn cơ bản:

 1. Chọn ô cần tính toán:
 • Click vào ô mà bạn muốn thực hiện phép tính.
 1. Chọn hàm:
 • Ở thanh công cụ, chọn tab “Công thức” (hoặc “Formula” tùy phiên bản Excel).
 • Chọn hàm mà bạn muốn sử dụng từ danh sách. Ví dụ, nếu bạn muốn tính tổng, chọn hàm SUM.
 1. Nhập tham số:
 • Excel sẽ hiển thị cửa sổ hộp thoại cho hàm bạn chọn. Nhập các ô hoặc giá trị bạn muốn tính toán trong cửa sổ này.
 1. Hoàn tất công thức:
 • Sau khi nhập tham số, nhấn Enter để hoàn tất công thức.
 1. Sao chép công thức:
 • Nếu bạn muốn áp dụng cùng một công thức cho nhiều ô khác, bạn có thể sao chép và dán công thức đó.

Dưới đây là một số hàm cơ bản mà bạn có thể bắt đầu:

 • SUM: Tính tổng các giá trị.
 • AVERAGE: Tính trung bình cộng của một tập hợp các giá trị.
 • MAX/MIN: Tìm giá trị lớn nhất/nhỏ nhất trong một dãy số.
 • IF: Thực hiện một phép kiểm tra điều kiện và trả về giá trị tương ứng.

Hãy thực hành và tìm hiểu từng hàm để có sự quen thuộc và linh hoạt trong việc sử dụng Excel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *