Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn hạ ios

Để hạ cấp iOS trên thiết bị của bạn, bạn cần có một bản sao lưu (backup) của dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện quy trình này. Hãy lưu ý rằng việc hạ cấp iOS có thể xóa toàn bộ dữ liệu trên thiết bị của bạn, và không có cách nào để khôi phục lại dữ liệu sau khi đã hạ cấp. Dưới đây là các bước cơ bản để hạ cấp iOS:

 1. Tạo Bản Backup:
 • Kết nối thiết bị của bạn với máy tính sử dụng cáp USB và mở iTunes hoặc Finder (trên macOS Catalina trở lên).
 • Chọn thiết bị của bạn trong iTunes hoặc Finder.
 • Trong mục “Bản sao lưu và Khôi phục”, chọn “Tạo bản sao lưu bây giờ”. Đảm bảo rằng bản sao lưu đã hoàn tất trước khi tiếp tục.
 1. Tắt “Find My iPhone” (nếu đang sử dụng):
 • Vào “Cài đặt” > [Tên của bạn] > “iCloud”.
 • Tìm và tắt “Find My iPhone”.
 1. Tải Xuống Firmware iOS Phiên Bản Mong Muốn:
 • Truy cập trang web như ipsw.me để tìm phiên bản iOS mong muốn cho thiết bị của bạn.
 • Tải xuống firmware iOS đó về máy tính của bạn.
 1. Hạ Cấp iOS:
 • Mở iTunes hoặc Finder và kết nối thiết bị của bạn.
 • Trong iTunes hoặc Finder, nhấn và giữ nút “Option” (trên macOS) hoặc “Shift” (trên Windows) và chọn “Kiểm tra cập nhật”.
 • Chọn tệp firmware iOS mà bạn đã tải về.
 • Tiếp tục theo các hướng dẫn để hoàn tất quá trình hạ cấp.
 1. Khôi phục Bản Backup:
 • Khi quá trình hạ cấp hoàn tất, bạn có thể khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu đã tạo trước đó.
 • Trong iTunes hoặc Finder, chọn “Khôi phục từ bản sao lưu” và chọn bản sao lưu mà bạn đã tạo trước đó.

Lưu ý rằng Apple có thể ngừng hỗ trợ phiên bản cũ của iOS, và quá trình hạ cấp có thể không luôn thành công hoặc ổn định. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định hạ cấp iOS và luôn giữ bản sao lưu của dữ liệu quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *